Pepe Peñalver – Marie Claire 10.2016

5

Firma: XXXXXXX

5

Fotografía: XXXXXX

5

Fecha: MES.AÑO

5

Estilista: XXXXXXX

5

Revista: XXXXXXX